Sprzedaż, serwis terminali mobilnych, skanerów, drukarek, etykiety logistyczne – PDAserwis.com

Technologie wspomagające automatyzację w magazynach

by in PDA News 24 marca 2020

Współczesne warunki panujące na rynku niosą za sobą konieczność optymalizacji gospodarki magazynowej. Przyspieszenie procesów logistycznych realizowanych w magazynie, jest jednym z kluczowych składników budowania przewagi nad konkurencją. Realizacje coraz większych wymagań stawianych przed organizacją magazynu, wspierają nowoczesne rozwiązania z zakresu automatycznej identyfikacji i systemów przetwarzania danych. Procesy magazynowe we współczesnych przedsiębiorstwach charakteryzują się dużą złożonością i zawsze podlegają presji czasu. By je usprawnić, niezbędne jest stosowanie odpowiednich narzędzi informatycznych oraz sprzętowych, które pozwalają na osiągnięcie maksymalnej efektywności.

Kody kreskowe to jedne z podstawowych technologii stosowanych w logistyce. W swojej formule nie uległy znaczącej przemianie, jednak istotną innowacją było pojawienie się i rosnąca popularność kodów dwuwymiarowych 2D. Posiadają one szereg zalet w stosunku do kodów linearnych – przede wszystkim pozwalają na przenoszenie znacznie większej ilości informacji oraz są bardziej odporne na błędy odczytu. Co roku rozwijają się funkcje urządzeń służących do drukowania i odczytu kodów kreskowych. Drukarki etykiet są coraz bardziej wydajne i dokładne, a nowe funkcje pozwala na ich lepszą aplikację. Urządzenia te powoli stają się coraz bardziej samodzielnymi jednostkami.

Terminale mobilne, przenośne drukarki etykiet czy tablety przemysłowe umożliwiają pracę na terenie całego magazynu lub poza nim, bez konieczności przebywania pracownika w jednym stacjonarnym stanowisku roboczym. Istotną zmianą jest popularyzacja zastosowania w urządzeniach mobilnych systemu operacyjnego Android. Wykorzystaniem technologii RFID w automatycznej identyfikacji mienia znajduje coraz częstsze zastosowanie w optymalizacji gospodarki magazynowej. Możliwość zdalnego, automatycznego odczytu, zdejmuje z pracowników magazynu dużą część pracy, która wykonywana jest za nich za pośrednictwem systemu RFID. Dzięki automatyzacji, nie jest konieczne skanowanie każdego produktu z osobna. System informatyczny w oparciu o RFID może automatycznie i w szybkim czasie rejestrować opakowania zbiorcze w magazynie. Ustawienie bramek RFID w przestrzeni magazynu pozwala na rejestrację wszystkich przemieszczeń w czasie rzeczywistym, dzięki czemu lokalizowanie konkretnych obiektów jest łatwiejsze. Dzięki temu dostarczanie potrzebnych produktów jest o wiele szybsze.

 

Rozbudowane systemy informatyczne są podstawą funkcjonowania współczesnych magazynów. Dzięki nim można dokładnie śledzić wszystkie procesy magazynowe. Kontrola tych procesów przy użyciu tradycyjnych metod byłaby praktycznie niemożliwa, biorąc pod uwagę ogromną skalę działań współczesnych przedsiębiorstw. Prawidłowo zaprojektowany system magazynowy daje pracownikom skuteczne narzędzia do efektywnej realizacji codziennych zadań oraz pozwala na przeprowadzanie złożonych analiz funkcjonowania gospodarki magazynowej. Pozwala to na wprowadzanie niezbędnych zmian w organizacji pracy, które przyczyniają się do optymalizacji prowadzonych działań. Rejestrowanie przyjęć, wydań i lokalizacji konkretnych zasobów umożliwia bieżącą kontrolę nad stanem magazynu. Dzięki temu eliminowane są opóźnienia wynikające z niewłaściwej alokacji, błędów w organizacji przestrzeni, jak również pomyłek pracowników.

 

Autorem artykułu jest Agata Abram z zespołu PDAserwis.