Sprzedaż, serwis terminali mobilnych, skanerów, drukarek, etykiety logistyczne – PDAserwis.com

Nasz kodeks etyki biznesowej

Misją naszej organizacji jest dostarczanie dedykowanych rozwiązań, które będą odpowiedzią na problemy naszych klientów. Wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi chcemy zapewnić najwyższą jakość oferowanych produktów i usług zgodnie z naszą najlepsza wiedzą i doświadczeniem.

Aby realizować naszą misję bezwzględnie stosujemy się do poniższych zasad w stosunku do naszych pracowników, klientów oraz kontrahentów. Tego samego oczekujemy od nich samych.

Wierzymy, że propagowanie tych reguł i zasad przyczyni się budowania relacji biznesowych opartych na uczciwości, wzajemnym zaufaniu oraz wspólnych korzyściach,
 a także wzrostu gospodarczego wszystkich rynków, na których działamy.

Uczciwość i Transparentność

Jesteśmy uczciwi w stosunku do naszych pracowników, oferujemy zatrudnienie w oparciu o legalne narzędzia zatrudnienia. Otwarcie informujemy o naszych wymaganiach oraz precyzyjnie określamy zakres obowiązków zapewniając niezbędne szkolenia stanowiskowe oraz wsparcie kierownictwa wszystkich szczebli. Od naszych pracowników wymagamy zaangażowania w wykonywane zadania oraz działania w najlepszej wierze.

Jesteśmy uczciwi w stosunku do naszych klientów i partnerów biznesowych, gdyż przyświeca nam myśl, że traktujemy ich w taki sposób, w jaki sami chcielibyśmy być traktowani. Nie składamy obietnic bez pokrycia i dokładamy wszelkich starań, aby produkty i usługi były najwyższej jakości a nasza obsługa klienta była
na poziomie VIP.

Unikanie konfliktu interesów

Szczególnie ważne dla naszej firmy jest zapobieganie wystąpienia konfliktu interesów, szczególnie w relacjach z pracownikami. Jeżeli docierają do nas informacje, że relacje rodzinne czy prywatne mogą stać w sprzeczności z interesami firmy, jak najszybciej staramy się niwelować jego negatywne skutki, poprzez zobowiązanie do jak najszybszego poinformowania przełożonego o zaistniałej sytuacji i zaniechania niekorzystnych dla firmy działań będących jej wynikiem.

Zaufanie

Ufamy naszym pracownikom, wierząc, że wszelkie działania z polecenia przełożonych i na rzecz firmy są wykonywane z najwyższą starannością, co pozwala dawać naszym pracownikom dużą dozę samodzielności i decyzyjności, co przekłada się na satysfakcję z pracy oraz możliwość rozwoju osobistego.

Ufamy naszym kontrahentom, że dokładają szczególnej staranności w świadczeniu usług i oferowaniu produktów najwyższej jakości. Staramy się ich wspierać
w trudnych momentach funkcjonowania ich przedsiębiorstw.

Na co dzień działamy tak, żeby być postrzeganym jako partner biznesowy, któremu można zaufać. Wyznaczamy najwyższe standardy pracy z klientem
i wewnętrzne procedury, które pozwalają nie zawieść zaufania osobom, które mają kontakt z naszą firmą.

Równość szans

Działamy według i promujemy zasady równości szans w zatrudnieniu i szansach w rozwoju naszych pracowników. Najważniejszym czynnikiem sprzyjającym zatrudnieniu oraz późniejszemu awansowi są kompetencje i zaangażowanie danej osoby. Nasza kodeks etyki biznesowej wyklucza dyskryminację w jakimkolwiek aspekcie zatrudnienia na tle rasowym, religijnym, koloru skóry, etnicznym lub narodowościowym, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, płci lub stanu cywilnego.

Troska o środowisko naturalne

U podstaw naszego biznesu leży głęboka troska o środowisko naturalne. Dajemy nowe życie zużytym urządzeniom, co już samo w sobie przyczynia się
do mniejszej produkcji nowych sprzętów a tym samym niweluje negatywny wpływ tego sektora przemysłu na środowisko naturalne, nawet w ujęciu globalnym. Nasze procedury codziennej pracy również uwzględniają dbałość o otoczenie, w którym żyją nasi pracownicy, ich rodziny a także wszyscy nasi klienci
i kontrahenci. W sposób ciągły podnosimy standardy naszej pracy, aby jak najbardziej odciążyć środowisko