Sprzedaż, serwis terminali mobilnych, skanerów, drukarek, etykiety logistyczne – PDAserwis.com

Tím

Správna rada

Obchodný úrad

Michał Chróściel
Dyrektor sprzedaży i marketingu - Polska
Marek Łankiewicz
Kierownik sprzedaży - Wielka Brytania
Ignacio Ferrer Catena
Kierownik sprzedaży - Portugalia i Hiszpania
Agata Abram
Regionalny kierownik sprzedaży
Emilia Rojek
Regionalny kierownik sprzedaży
Klaudia Pawelec
Regionalny kierownik sprzedaży
Grzegorz Olszewski
Regionalny kierownik sprzedaży
Wiktor Czekaj
Regionalny kierownik sprzedaży
Dariusz Kucharczyk
Specjalista ds.sprzedaży
Katarzyna Krajewska
Specjalista ds.sprzedaży
Michał Cichowski
Specjalista ds. sprzedaży
Joanna Kozieł
Specjalista ds.sprzedaży
Oliwia Sławińska
Specjalista ds.sprzedaży
Rajmund Rojek
Specjalista ds.sprzedaży
Paweł Biesiada
Specjalista ds. sprzedaży

Architektúra podnikových procesov

Grzegorz Grzelakowski
Asystent Działu Sprzedaży
Michał Pawlicki
Specjalista ds. marketingu
Aleksandra Baczewska
Kierownik Działu Marketingu

Servisné stredisko

Rafał Wodzyński
Dyrektor Operacyjny Centrum Serwisowego
Krzysztof Cichocki
Kierownik Serwisu
Małgorzata Januszewska
Kierownik Magazynu
Paulina Ślubowska
Kierownik Logistyki
Krystian Buraczyński
Zastępca Kierownika Sprzedaży
Agnieszka Mich
Koordynator Sprzedaży
Patrycja Czapska
Zastępca Kierownika Działu Zakupów
Robert Kowalski
Młodszy Koordynator Sprzedaży

Oddelenie nákupu

Iwona Wołek
Kierownik Działu Zakupów

Oddelenie marketingu

Martyna Kieliszek
Specjalista ds.marketingu