Sprzedaż, serwis terminali mobilnych, skanerów, drukarek, etykiety logistyczne – PDAserwis.com

Správna rada

Obchodný úrad

Michał Chróściel
Dyrektor sprzedaży i marketingu - Polska
Marek Łankiewicz
Kierownik sprzedaży - Wielka Brytania
Ignacio Ferrer Catena
Kierownik sprzedaży - South
Michał Wielgosz
Starszy Menadżer Sprzedaży
Piotr Gumieniuk
Zastępca kierownika sprzedaży
Agata Abram
Regionalny kierownik sprzedaży
Klaudia Pawelec
Regionalny kierownik sprzedaży
Emilia Rojek
Projekt Menadżer
Katarzyna Krajewska
Młodszy Specjalista ds. Administracji i Marketingu
Michał Cichowski
Specjalista ds. sprzedaży
Joanna Kozieł
Specjalista ds.sprzedaży
Oliwia Sławińska
Specjalista ds.sprzedaży
Rajmund Rojek
Specjalista ds.sprzedaży
Paweł Biesiada
Specjalista ds. sprzedaży

Architektúra podnikových procesov

Aleksandra Baczewska
Kierownik Działu Marketingu

Servisné stredisko

Rafał Wodzyński
Dyrektor Operacyjny Centrum Serwisowego
Krzysztof Cichocki
Kierownik Serwisu
Małgorzata Januszewska
Kierownik Magazynu
Krystian Buraczyński
Kierownik Działu Wsparcia Sprzedaży
Patrycja Czapska
Zastępca Kierownika Działu Zakupów
Robert Kowalski
Koordynator Sprzedaży
Paulina Ślubowska
Specjalista ds. logistyki

Oddelenie nákupu

Iwona Wołek
Kierownik Działu Zakupów

Oddelenie marketingu